مشخصات قبضپرداخت قبض
  • برای پرداخت قبض از طریق این سامانه، لازم است رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت خود را فعال کرده باشید و اطلاعات کارت خود شامل شماره کارت، CVV2، تاریخ انقضاء و رمز یاد شده را در اختیار داشته باشید.
  • برای پرداخت قبوض در این سامانه، شما می توانید از تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب استفاده کنید و اجباری به استفاده از کارت های بانک سرمایه وجود ندارد.
  • در عملیات پرداخت قبوض، چنانچه عملیات بصورت کامل انجام نگیرد یک شماره پیگیری دراختیار شما قرار می گیرد که دارنده کارت می تواند با استفاده از آن وضعیت گردش حساب خود را بررسی نماید.

اطلاعات

Captcha

استعلام قبض با شماره موبایل!

  • شما میتوانید شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و قبض مورد نظر را پرداخت نمایید.

اطلاعات

CaptchaForElectricity

استعلام و پرداخت قبض شرکت برق !

  • شما میتوانید شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و قبض های مورد نظر خود را مشاهده و پرداخت نمایید.
  • درصورتیکه قبض خود را در این سامانه ثبت نکرده باشید، میتوانید از طریق گزینه ثبت قبض برق اقدام نمایید.